Bewegen naar de kern of om de hete brij heen blijven draaien?

Wat als ik eerder had geweten dat mijn familiegeschiedenis zo’n enorme invloed heeft gehad op mijn leven?  Hoe had mijn leven er dan op dit moment uitgezien? Ik zal het nooit weten. Wat ik wel weet is dat ik al die tijd op zoek was naar een antwoord op deze prangende vraag: : “wat heeft ervoor gezorgd dat ik het leven als een worsteling ervaar?” Ja, ik had wel een idee waar het over ging en ook mijn lijf gaf me regelmatig signalen in de vorm van angst, woede, verdriet en lichamelijk ongemak. Uiteenlopende vormen van therapie, begeleiding en coaching, ed. heb ik doorlopen. Soms bracht dit enige verheldering, soms sloeg de begeleider de plank volledig mis.

Er bleek een reden te zijn waarom die interventies niet aansloegen. Ten eerste omdat het meestal draaide om cognitieve methoden met allerhande schema’s en theorieën. Het gevolg was dat mijn goed ontwikkeld rationele deel nog meer werd aangescherpt. Ten tweede omdat er voornamelijk aandacht was voor de symptomen. Die symptomen moesten met behulp van het hoofd weg gewerkt worden, los gelaten worden, omgevormd worden of omarmd worden. Nou, alle positieve ideeën en adviezen ten spijt, dat lukte me voor geen meter. Ik kon er helemaal niets mee behalve nog meer in m’n hoofd bezig zijn. En omdat het me maar niet lukte trok ik mijn eigenwaarde – voor zover aanwezig – nog meer in twijfel.

Ergens in 2019 kwam ik in aanraking met de IoPT/IZR methode*. Daar was aandacht voor de vraag hoe mijn klachten ontstaan zijn. Ik ontdekte dat de oorsprong alles te maken heeft met mijn familiesysteem dat een enorme invloed heeft gehad op mijn ontwikkeling of beter gezegd op mijn inwikkeling. Ik heb aan den lijve ondervonden dat alle boodschappen van vroeger in iedere lichaamscel liggen opgeslagen , ook al lijken ze “vergeten”. Veel van die boodschappen hadden een negatieve, soms destructieve lading en dat werden mijn vaste overtuigingen die mijn gedrag, gevoel en gedachten bepaalden. Nog pijnlijker was het besef dat ik mijn eigen meningen, verlangens, normen en waarden al heel lang geleden onder het tapijt had geschoven.

Bijzonder in deze methode is dat wordt gewerkt met het formuleren van een zin waarin een verlangen of vraag verwoord wordt. Die woorden worden door resonanten gerepresenteerd in een opstelling waardoor de dynamiek voelbaar en zichtbaar wordt. En reken maar dat wat er gebeurt tijdens een opstelling een zuiver beeld geeft van “hoe het is gegaan in je leven”. Het is onmogelijk om de boel voor de gek te houden.

Behalve de juiste methode vinden is het minstens zo belangrijk om de juiste begeleider te vinden. Degene die jou optimaal ondersteunt is iemand die een bewuste relatie heeft met zichzelf en dit weet in te zetten als instrument zonder er in verstrikt te raken. Dat betekent dat diegene in staat is om gedetailleerd waar te nemen, deze signalen herkent en erkent en met die informatie zich helemaal afstemt op de ander. Het is de taak van de begeleider om helderheid te verschaffen zonder de regie over te nemen. Respect, empathie en gelijkwaardigheid zijn naast kennis en kunde de toverwoorden voor een succesvol traject.

Voor mij is https://intraflektie.nl/  in Breda** de juiste plek met de juiste mensen om met al mijn aandacht aan de slag te zijn met mijn grootste verlangen en kleine stapjes te maken richting integratie en heelheid. Het voelt zo goed om gezien, gehoord en erkend te worden! En nog beter om te ontdekken dat ik het in me heb om dit ook aan mezelf te geven!

*Lees verder over deze methode op https://intraflektie.nl/wat-we-doen/
**Ook in Amersfoort heeft Intraflektie een locatie met dezelfde begeleiders. Voor alle informatie kun je mailen naar info@intraflektie.nl of bellen naar 06 55800887.

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Je kunt je altijd uitschrijven. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Scroll naar boven